Tuberías PVC

Descripción                                                        Largo

Tuberías Schedule 40

Tuberías Schedule 80

Tuberías Conduit Clase I

Tuberías Conduit Clase II

Tuberías Conduit Clase III

Tuberías Conduit Clase IV

Tuberías Protector Tirante Clase II

Tuberías Protector Tirante Clase III

Tuberías Hidráulico Clase 4

Tuberías Hidráulico Clase PN-6

Tuberías Hidráulico Clase PN-8

Tuberías Hidráulico Clase PN-10

Tuberías Hidráulico Clase PN-12,5

Tuberías Hidráulico Clase PN-16

Tuberías Colector  Clase I

Tuberías Colector  Clase II

Tuberías Sanitario  Gris

Tuberías Sanitario  Blanco
6 metros

6 metros

3 y 6 metros

3 y 6 metros

3 y 6 metros

3 y 6 metros

2,5 metros

2,5 metros

6 metros

6 metros

6 metros

6 metros

6 metros

6 metros

6 metros

6 metros

6 metros

6 metros